NOWE PRAWO Wysokość raty pożyczki lub kredytu studenckiego w roku akademickim 2007/2008 wyniesie 600 zł lub 400 zł, jeśli student złoży odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Student lub doktorant może otrzymać na okres studiów jedną pożyczkę lub kredyt studencki przyznawany na preferencyjnych zasadach. W roku akademickim 2007/2008 miesięczna rata takiej pożyczki lub kredytu (poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych) wyniesie 600 zł. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania oraz umarzania kredytów studenckich. Dziś wchodzi ono w życie.

Wysokość miesięcznej raty wspomnianego kredytu lub pożyczki może wynieść 400 zł, jeśli student złoży do banku wniosek w tej sprawie (wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu lub pożyczki). Od bieżącego roku akademickiego bank nie będzie musiał wyrażać zgody na takie obniżenie raty.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl