Szkodę można wyrządzić z winy umyślnej lub nieumyślnej. W każdym z tych przypadków wina jest jedną z przesłanek odpowiedzialności pracownika. Od rodzaju winy zależy zakres odpowiedzialności, ponieważ tylko przy winie umyślnej pracownik odpowiada za szkodę w pełnej wysokości. Pozostałe przesłanki odpowiedzialności to:

● istnienie szkody,

● bezprawność zachowania pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych,

● związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym zachowaniem pracownika a powstaniem szkody.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Odszkodowania wypłaconego osobie trzeciej

Podziału odpowiedzialności

Możliwości pokrycia utraconych zysków

Zaniechania wykonania obowiązków

Zwolnienia z odpowiedzialności

Żądania wypłaty wynagrodzenia

Ograniczenia wypłaty odszkodowania

Umyślnego działania pracownika

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Odszkodowanie za nieumyślną szkodę jest limitowane.