Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy nowelizującej niektóre ustawy związane z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa). Przewiduje ona oszczędności w budżecie. Jedynie studenci i nauczyciele mogą mieć powód do zadowolenia. Głosowanie nad jej przyjęciem może się odbyć już jutro.

Budżetówka bez podwyżek

Ponad 0,5 mln osób zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej w 2011 r. nie otrzyma podwyżek płac. Wśród nich są policjanci, żołnierze, pracownicy i urzędnicy służby cywilnej. Płace nie wzrosną nawet o wskaźnik inflacji. Obecnie średnie wynagrodzenie policjanta i żołnierza wynosi 4 tys. zł. O 50 zł więcej zarabiają urzędnicy. Na podwyżki mogą więc liczyć pracownicy, którzy otrzymają awans na wyższe stanowisko, oprócz nich ci, którym dyrektorzy urzędów podniosą pensje po przeprowadzonych 10-proc. zwolnieniach.

– Podwyżek nie otrzymają wszyscy urzędnicy w tej samej wysokości – mówi posłanka Urszula Augustyn z PO.

Tak jak w poprzednich latach nie wzrośnie też pensja prezydenta i innych najważniejszych osób w państwie. Ich pensje zostaną na poziomie z 2008 r. Na przykład prezydent zarobi 20,1 tys. zł, a premier 16,7 tys. zł.

Nauczyciele dostaną 7 proc.

Nauczyciele podobnie jak w tym roku we wrześniu 2011 r. otrzymają 7-proc. podwyżkę płacy zasadniczej, a także dodatków do wynagrodzenia. Łącznie ich zarobki powinny być zgodne ze średnimi płacami pedagogów zagwarantowanymi w Karcie nauczyciela.

– Samorządy do końca września 2011 r. powinny wypłacić nauczycielom 7-proc. podwyżki. W tym czasie muszą też uwzględnić wyrównanie ich pensji od 1 września – wyjaśnia Andrzej Antolak z sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność”.

Średnia płaca nauczyciela stażysty, który rozpoczyna pracę w szkole, wyniesie 2618 zł, kontraktowego – 2905 zł, mianowanego – 3770 zł, a nauczyciele z najwyższym stopniem awansu (dyplomowani) będą zarabiać 4817 zł.

Gminy, które nie osiągną tej płacy, będą musiały do końca stycznia 2012 roku wypłacić wyrównania w formie tzw. jednorazowego dodatku uzupełniającego. Samorządy na realizację zadań oświatowych z budżetu otrzymają 37 mld zł. To o 2,2 mld więcej niż w tym roku.

Niższy zasiłek pogrzebowy

Obecnie zasiłek pogrzebowy dla osób ubezpieczonych w ZUS wynosi 200 proc. średniej pensji. Od 1 września do końca listopada wynosi 6395,70 zł. Kwota ta zmieni się od 1 grudnia i będzie obowiązywać przez kolejne trzy miesiące. Od marca zostanie obniżona i zamrożona na poziomie 4 tys. zł. Świadczenie w tej wysokości, co zostało wprowadzone do projektu w ostatniej jego wersji, otrzymają też bliscy po zmarłych emerytowanych funkcjonariuszach i żołnierzach. Podobnie będzie w systemie rolniczym po osobach ubezpieczonych w KRUS. Rząd szacuje, że na tych zmianach ZUS zaoszczędzi 720 mln zł, a KRUS – 141 mln zł.

W służbach mundurowych zniknie też przepis, który określa, że połowa zasiłku przysługuje członkom rodziny, jeśli koszt pogrzebu pokryje pracodawca funkcjonariusza lub żołnierza.

Ulga dla studentów

Projekt ustawy okołobudżetowej wprowadza też zwiększenie ulgi dla studentów za przejazdy – z 37 proc. do 51 proc. Do korzystania z niej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 lat. Zyskali też uczniowie, którzy do 24 lat będą mogli korzystać z 49-proc. ulgi. Obecnie przysługuje im 37-proc. ulga.