Bezrobocie we wrześniu wyniosło 11,5 proc. wobec zrewidowanego 11,4 proc. w sierpniu - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września wyniosła 1 mln 812,6 tys. osób i była wyższa niż przed miesiącem o 12,4 tys. osób, czyli o 0,7 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 96,7 tys. osób.

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,5 proc.), zachodniopomorskim (15,9 proc.), kujawsko-pomorskim (15,1 proc.) oraz lubuskim i podkarpackim (po 14,8 proc.). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,5 proc.), mazowieckim (8,9 proc.), małopolskim oraz śląskim (po 9,5 proc.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 295,4 tys. osób poszukujących zatrudnienia

Z danych GUS na koniec września 2010 r. wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 295,4 tys. osób poszukujących zatrudnienia, czyli o 62,4 tys. więcej niż w sierpniu 2010 r. i o 3,5 tys. mniej niż przed rokiem.

GUS podał, że na koniec września 522 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 43,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 26 tys. osób. Przed rokiem były to odpowiednio 551 zakłady oraz 40,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 14,8 tys. osób.

We wrześniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 99 tys. ofert pracy (przed miesiącem 87,9 tys., przed rokiem 87,9 tys.).