Rząd nie podwyższy kryterium dochodowego uprawniającego osoby o najniższych dochodach i zagrożonych wykluczeniem społecznym do świadczeń.
Na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma przyjąć stanowisko do uchwały Komisji Trójstronnej (KT) z 24 czerwca tego roku w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych, które umożliwiają gminie przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Jak wynika z naszych informacji, przygotowany przez Ministerstwo Finansów dokument rekomenduje rządowi utrzymanie kwot kryteriów w obecnej wysokości ze względu na trudną sytuację finansową budżetu.
Uchwała podjęta przez KT przewidywała podwyższenie od 1 października kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej z 477 zł do 546 zł miesięcznie oraz z 351 zł do 415 zł na osobę w rodzinie. Decyzja KT była efektem podanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych kwoty minimum egzystencji, czyli takiej wysokości dochodów, która pozwala osobom i rodzinom na przeżycie. Wysokość minimum egzystencji za 2009 r. dla poszczególnych typów rodzin okazała się niższa od kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń.
Wzrost kryterium dochodowego spowodowałby nie tylko wzrost liczby osób, którym przysługiwałoby wsparcie, ale też wysokości niektórych świadczeń, np. zasiłków stałych. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi partnerom społecznym wydatki budżetu związane z podwyższeniem progów dochodowych wyniosłyby w 2011 roku dodatkowe 570 mln zł. Więcej na świadczenia wydałyby też gminy oraz powiaty.