Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia m.in. za czas obowiązkowych zajęć w szkole, przerw na karmienie piersią i oddanie krwi w stacjach krwiodawstwa. Może też skorzystać z zasiłku w razie choroby lub konieczności opieki nad bliskimi.

1 Zdobądź prawo do dłuższego urlopu

Każdy pracownik, z wyjątkiem osoby wykonującej pracę w pierwszym roku zatrudnienia, ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Dłuższy wymiar urlopu przysługuje osobom, które są zatrudnione co najmniej 10 lat (włączając w to wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia). Pracownik nie musi jednak przepracować dekady, aby otrzymać prawo do dłuższego, płatnego odpoczynku. Szybciej uzyska on dłuższy urlop, jeśli ukończy naukę w szkole. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar odpoczynku, wlicza się bowiem okresy kształcenia. Dla przykładu z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej do stażu pracy należy wliczyć cztery lata. Z kolei absolwenci szkoły policealnej mogą sobie wliczyć do okresu zatrudnienia sześć lat. Z punktu widzenia pracownika najkorzystniejsze jest jednak ukończenie studiów licencjackich. Po trzech latach nauki absolwenci takich studiów mogą zaliczyć do stażu pracy aż osiem lat. Wystarczy zatem, że po zakończeniu studiów przepracują dwa lata i będą mogli korzystać z dłuższego, 26-dniowego odpoczynku.