Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dotyczącą m.in. pracy lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego. Zmianę posłowie uchwalili jednogłośnie.

Nowelizacja przewiduje m.in., że do końca 2012 r. w zespole ratownictwa medycznego nadal będzie mógł pracować lekarz każdej specjalności. W latach 2013-2020 będzie to jedynie lekarz po drugim roku specjalizacji w określonej dziedzinie m.in. medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu czy pediatrii.

W myśl regulacji po 2020 r. do zespołu ratownictwa medycznego będzie mógł trafić tylko lekarz specjalista z medycyny ratunkowej oraz lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie.

Zadania wykonywane przez dyspozytora medycznego są świadczeniami zdrowotnymi

Reklama

W noweli doprecyzowano, że zadania wykonywane przez dyspozytora medycznego są świadczeniami zdrowotnymi. Dzięki temu lekarz, pielęgniarka lub ratownik pracujący na tym stanowisku nie traciłby uprawnień wykonywania zawodu medycznego.

Inicjatorzy zmian wskazywali, że regulacja ma na celu uporządkowanie zasad podpisywania umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego. Podnosili również, że umożliwienie kontraktowania na okres dłuższy niż trzy lata ustabilizuje sytuację, dzięki unikaniu ciągłego konkursu ofert.

Zgodnie z projektem, od 1 lipca 2011 r. miałyby być utworzone nowe wojewódzkie plany działania systemu ratownictwa i zawarte nowe umowy.

Nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym, przedłożona przez rząd, procedowana była w trybie pilnym.