Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej (Dz.U. nr 187, poz. 1257). Określa ono szczegółowe zasady tworzenia i organizacji służb odpowiedzialnych za służbę medycyny pracy w wojsku.

Zgodnie z nim ocenę stanu zdrowia żołnierzy zawodowych będą prowadzić wszystkie istniejące poradnie medyczne utworzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) oraz Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Badania profilaktyczne żołnierzy i pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego mogą przeprowadzać lekarze dopiero po odbyciu specjalistycznego szkolenia prowadzonego przez wojsko. Podobne ograniczenia wprowadzono także w przypadku żołnierzy i pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich lub podwodnych.

Nowe rozwiązania dodatkowo uniemożliwią wydostawanie się poza jednostki organizacyjne polskiej armii danych o stanie zdrowia żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska. Ograniczenie to wynika z tego, że prawo do kontroli takich jednostek służby medycyny pracy MON będą mieć tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W czasie kontroli sprawdzający będzie miał prawo żądać koniecznych informacji, udostępnienia dokumentacji medycznej, dostępu do stanowisk pracy.