Projekt takiej ustawy przedłożyła senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Inicjatywa nowelizacji wyszła od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O odrzucenie projektu wnioskowały senackie Komisje: Ustawodawcza oraz Budżetu i Finansów Publicznych.

Projekt zakładał objęcie studentów studiów doktoranckich 37-proc. ulgą przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi na podstawie biletów jednorazowych.

Ponadto przyznawał doktorantom ulgę w wysokości 49 proc. przy przejazdach pociągami osobowymi i pospiesznymi oraz zwykłymi i pośpiesznymi autobusami na podstawie imiennych biletów miesięcznych.