Obywatele państw nowej dziesiątki członków UE, w tym Polski, mogą przystępować do pracy w Norwegii jeszcze w trakcie rozpatrywania ich wniosków o zgodę na zatrudnienie. Władze norweskie zapowiadają, że będą się starać skrócić czas wydawania decyzji do pięciu dni. Dotychczas cudzoziemcy mogli legalnie podjąć pracę w Norwegii dopiero po uzyskaniu oficjalnej zgody władz. Wcześniej należało przedstawić poświadczenie zatrudnienia lub umowę (na pełen etat) wraz z wypełnioną częścią poświadczenia zatrudnienia.

O podjęciu działań w celu ułatwienia pracy cudzoziemcom mówiło się w Norwegii od kilku miesięcy. Głównym motywem tych działań jest ograniczenie rozmiarów sezonowego czarnego rynku pracy. Szacuje się na przykład, że tylko jedna trzecia ze 120 tys. Polaków pracujących co roku sezonowo w Norwegii rejestruje się jako płatnicy podatków. Nowe przepisy są też zgodne z oczekiwaniami norweskich pracodawców. Argumentują, że jest dla nich bardzo ważne, aby chętni do pracy mogli szybko ją rozpoczynać, nie czekając na rozpatrzenie ich wniosków o zgodę na zatrudnienie.

PAWEŁ JAKUBCZAK

Więcej: www.udi.no