EDUKACJA - Rada rodziców może wpływać na decyzje dyrektora szkoły i opiniować jego propozycje, m.in. związane z organizacją roku szkolnego i planowaną przerwą w nauce. Rodzice mogą też samodzielnie poprowadzić placówkę, gdy gmina chce ją zlikwidować. Gmina nie może ukrywać przed nimi informacji np. o poziomie kształcenia

Czy rodzic decyduje o wolnych dniach

Większość rodziców chce, aby dodatkowe dni wolne przypadały dla uczniów po nowym roku kalendarzowym. Czy rodzice mają wpływ na ustalenie przez dyrektora dni wolnych od zajęć?