Doktoranci, którzy kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne dla gospodarki danego regionu, mogą się ubiegać o przyznanie unijnego stypendium z PO KL.

1 Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać stypendium

Program stypendialny jest realizowany regionalnie i w województwach wsparcie jest wypłacane na innych warunkach. Stypendium przysługuje osobom, które kształcą się na kierunkach określonych jako szczególnie istotne z punktu widzenia danego województwa i zostały ujęte w Regionalnej Strategii Innowacji. Na przykład w województwie pomorskim pomoc przysługuje osobom, które mają już otwarty przewód doktorski i przygotowują prace doktorskie w takich dziedzinach naukowych, jak m.in. matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, biotechnologia oraz budowa maszyn, pojazdów i statków.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Dowiedz się, kto w twoim województwie realizuje program stypendialny

- Sprawdź, jaką kwotę unijnego stypendium możesz otrzymać

- Zbierz wszystkie dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak doktorant może otrzymać stypendium z UE.