Do 31 grudnia 2014 roku o świadczenie kompensacyjne mogą wystąpić nauczyciele, którzy ukończyli 55 lat, mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w zawodzie. W związku z licznymi wątpliwościami osób ubiegającymi się o to świadczenie ZUS wyjaśnia, że przy ustalaniu stażu składkowego i nieskładkowego wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego nie uwzględnia się okresów do 31 grudnia 1998 r., za które osoba prowadząca pozarolniczą działalność nie opłaciła składek na ubezpieczenie społeczne.

Nie są także uwzględniane okresy od 1 stycznia 1999 r., jeśli nie były płacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nauczyciele nie mogą także doliczyć tzw. okresów rolnych opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie. Do stażu nauczycielskiego nie jest doliczana praca w szkole na mniej niż 1/2 etatu.