Rząd chce przywrócić zmieniony na jego wniosek w styczniu 2009 roku przepis, który nie pozwala ZUS wypłacić ubezpieczonemu emerytury, jeśli nie rozwiąże on z firmą umowy o pracę. Od stycznia nie będzie już można łączyć pracy z emeryturą z ZUS bez zwolnienia się z pracy. Te osoby, które chcą zachować do niej prawo, muszą odejść z firmy do października 2011 roku.
Wcześniej taką deklarację składało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało w tej sprawie projekt ustawy. Teraz odpowiednie przepisy znalazły się w przygotowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in., że rząd będzie dalej podnosił podatki (likwidacja ulg, podwyżka VAT), jeśli nasz dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB. Te zmiany są wariantowe, ale propozycja dotycząca emerytów ma wejść w życie od stycznia. W efekcie:
● od nowego roku nie będzie już można otrzymać z ZUS emerytury, jeśli wcześniej, choć na jeden dzień, nie rozwiąże się stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą,