Kredyt na preferencyjnych warunkach, tańsze bilety na przejazdy pociągiem i komunikacją miejską oraz większa pomoc socjalna – takie zmiany czekają studentów w tym i następnym roku akademickim.
Od 1 października studenci, których nie stać na naukę, mogą ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego na nowych, korzystniejszych zasadach. Dotyczą one głównie tych osób, których rodzice zarabiają niedużo. Otrzymają oni (patrz ramka) nawet 100-proc. poręczenia ze skarbu państwa. Student może ubiegać się o przyznanie 600 zł kredytu miesięcznie.
Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie z 18 maja 2010 roku w sprawie szczególnych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. nr 87, poz. 560).

Tańsze bilety

Kolejne zmiany czekają studentów od 1 stycznia 2011 roku. Wtedy ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego mają wzrosnąć do 51 proc. Obecnie zniżka wynosi 37 proc. Tak wynika z projektu ustawy z 17 września 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.
– To bardzo dobra zmiana, szczególnie dla osób, które wracają na weekendy do domu do innego miasta – uważa Magdalena Łyżwińska ze Stowarzyszenia Studentów Best.
Student, który wraca do domu na weekendy, przy założeniu, że pokonuje 300 km w jedną stronę Tanimi Liniami Kolejowymi (TLK), przy takiej zniżce zaoszczędzi około 50 zł miesięcznie. Ministerstwo Finansów szacuje, że będzie to kosztować budżet 75 mln zł.

Dłużej ze zniżką

Rząd chce też, ale dopiero od nowego roku akademickiego, wydłużyć prawo do zniżek na przejazdy komunikacją miejską dla osób po pierwszym stopniu studiów. Student po licencjacie będzie miał prawo do korzystania z ulgowych przejazdów do 31 października, nie dłużej niż do ukończenia 26 lat. Obecnie student, który kończy studia licencjackie lub inżynierskie, a dostał się na studia magisterskie, na czas wakacji traci prawo do ulgi.
– W tym roku zrobiłam licencjat. Mimo że dostałam się na studia magisterskie, w wakacje musiałam płacić więcej za przejazdy – mówi Ewa Wawrzynkowska, studentka z Warszawy ze Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Bratniak. Dodaje, że zamiast 39 zł za bilet miesięczny płaciła 78 zł.
Uprawnienia te przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, który już jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Więcej dla najuboższych

Ta sama nowelizacja przewiduje też od roku akademickiego 2011/2012 zwiększenie pomocy materialnej dla najuboższych studentów. Na stypendia naukowe uczelnia przeznaczy do 25 proc. pieniędzy, jakie otrzyma na wszystkie świadczenia dla studentów. Resztę na stypendia socjalne. Obecnie ta proporcja wynosi 50 do 50.
Rząd planuje też od 1 stycznia 2012 roku przeznaczyć dodatkowe pieniądze dla najlepszych studentów, którzy będą uczyć się w tzw. wiodących ośrodkach naukowych. Dla nich przewidziane są stypendia w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie. Otrzymają je przez 10 miesięcy w danym roku akademickim.
Jak ubiegać się o kredyt studencki
● kredyt przysługuje wszystkim studentom, także doktorantom, uczelni publicznych i niepublicznych uczącym się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
● warunkiem otrzymania kredytu jest rozpoczęcie studiów przed 25. rokiem życia
● wnioski o udzielenie pożyczki lub kredytu można składać w banku od 1 października do 15 listopada 2010 roku
● do wniosku trzeba dołączyć informację o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
● trzeba przedstawić również zabezpieczenie kredytu. Najuboższym, których dochód nie przekracza 600 zł netto, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzieli 100-proc. poręczenia kredytu. Natomiast osoby, których dochód wynosi od 600 zł do 1 tys. zł netto, otrzymają 70-proc. poręczenia
● warunkiem otrzymywania kredytu jest przedstawienie w banku do 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej