Student, który uczy się na kierunku zamawianym, może otrzymać stypendium w wysokości 1 tys. zł miesięcznie. Ale tylko wtedy, gdy złoży wniosek i spełni określone kryteria.

1 Ustal, na jakiej uczelni można ubiegać się o stypendium

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ustaliło listę 17 kierunków zamawianych – czyli tych, gdzie jest największy deficyt absolwentów na rynku pracy. O dodatkowe pieniądze dla studentów mogły starać się szkoły wyższe, które prowadzą zajęcia z nauk technicznych, matematycznych i przyrodniczych. W ramach tych kierunków uczelnie mogły składać wnioski o dofinansowanie studiów do MNiSW. Dotowane są tylko studia na kierunkach m.in.: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka, informatyka oraz inżynieria materiałowa. Na dotację mogły liczyć także uczelnie, które prowadzą kierunki unikatowe czy interdyscyplinarne.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostać 1 tys. zł stypendium.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz cztery inne porady:

2 Sprawdź, jakie są kryteria przyznawania pomocy
3 Złóż pisemne oświadczenie, by uczelnia mogła zacząć wypłacać pieniądze
4 Sprawdź, przez jaki okres będzie przysługiwało stypendium
5 Złóż wniosek o inne formy pomocy materialnej