BEATA CHOLEWKA - Pielęgniarki i położne mogą się dokształcić na studiach pomostowych finansowanych z UE. Mogą to zrobić także osoby, którym wygasło prawo wykonywania zawodu
Komisja Europejska zgodziła się na skrócenie niektórym pielęgniarkom studiów pomostowych do 1150 godzin. Czy spowodowało to większe zainteresowanie?
W październiku rozpoczyna studia prawie 9,2 tys. osób, czyli prawie tyle samo co wcześniej w ciągu dwóch lat. Zainteresowanie jest większe, bo studia trwają krócej. W wyniku rozmów z Komisją absolwentki liceów medycznych mogą zdobyć tytuł licencjata w pielęgniarstwie już po dwóch, a nie jak dotychczas po trzech lub po pięciu semestrach. Dla porównania, żeby zostać pielęgniarką z tytułem specjalisty, trzeba odbyć kształcenie specjalizacyjne, które trwa dwa lata.