W konkursach instytucje szkoleniowe mogą się ubiegać o dofinansowanie szkoleń dotyczących dwóch tematów: zastosowania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym oraz alternatywnych źródeł energii. Kursy komputerowe dla 10 tys. rolników będą realizowane regionalnie. Natomiast szkolenia dotyczące alternatywnych źródeł energii będą zorganizowane przez jednego zwycięzcę konkursu dla rolników z całego kraju. FAPA przeznaczy na nie 3 mln zł, za tę kwotę ma być przeszkolone co najmniej 5 tys. osób.

Firmy szkoleniowe muszą dysponować bazą dydaktyczno-lokalową potrzebną do prowadzenia szkoleń. W przypadku kursów komputerowych ich uczestnicy muszą mieć zapewniony dostęp do komputerów podłączonych do internetu. Natomiast realizator szkoleń dotyczących alternatywnych źródeł energii powinien zapewnić rolnikom wyjazd studyjny do obiektu, który jest wyposażony w instalację odnawialnych źródeł energii.

W tej edycji zmienią się zasady finansowania projektów szkoleniowych.

– Nowością jest wprowadzenie tzw. kwoty wyprzedzającego finansowania. Po podpisaniu umowy z wybranymi w konkursach realizatorami szkoleń będziemy mogli im wypłacić zaliczkowo 25 proc. przyznanego dofinansowania – mówi Izabela Komorowska z FAPA.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 29 października.