Prawo do świadczeń rodzinnych przeznaczonych dla niepełnosprawnych dzieci, np. zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, jest związane z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności i datą jego ważności.
Rodzice ubiegający się o przyznanie pomocy po raz pierwszy powinni w okresie trzech miesięcy od uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności złożyć wniosek w gminie o przyznanie zasiłku lub świadczenia pielęgnacyjnego. Wtedy otrzymają świadczenia nie od miesiąca jego złożenia, ale od momentu złożenia wniosku o uzyskanie tego orzeczenia w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Na przykład jeżeli wniosek o powyższe świadczenia jest składany w gminie w październiku, orzeczenie zostało wydane w lipcu, a wniosek do zespołu orzekającego złożono w czerwcu, to świadczenia będą przyznane począwszy od czerwca.
Należy też zwrócić uwagę na terminy związane z datą ważności orzeczenia – w przypadku gdy orzeczenie zostało wydane na czas określony. Jeżeli rodzic nie chce mieć przerwy w otrzymywaniu pomocy, to musi spełnić następujące warunki. Po pierwsze nie później niż w ciągu miesiąca od wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności powinien złożyć wniosek o jej ponowne ustalenie. Po drugie wniosek o przyznanie świadczeń musi zostać złożony w gminie w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. Jeżeli więc orzeczenie wygasa 20 listopada, to rodzic powinien złożyć wniosek w zespole do 20 grudnia. A potem, w zależności kiedy zespół orzekający o niepełnosprawności wyda orzeczenie, złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy.
not MT
Podstawa prawna
Art. 24 ust 2a i 3a ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).