Pracownik, który wykonuje pracę na warunkach telepracy, nie może być w żaden sposób dyskryminowany przez pracodawcę. Dotyczy to m.in. zatrudnienia, awansowania czy dostępu do szkoleń.
Pracodawca w umowie o pracę powinien wskazać zatrudnianemu miejsce jej wykonywania. Co do zasady, praca świadczona jest w zakładzie pracy. Jednak wykonywanie pracy może odbywać się też poza nim. Pozwalają na to m.in. przepisy regulujące zatrudnianie pracowników w formie telepracy, czyli art. 675 – 6517 k.p.

Czym jest telepraca

Telepraca jest pracą wykonywaną przez pracownika regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, np. poczty elektronicznej. Należy podkreślić, iż może być ona świadczona przez pracownika, zarówno w domu, jak i innym miejscu, np. w czasie podróży na lotnisku czy w pociągu. Zatrudniony może też pracę wykonywać częściowo w domu, a częściowo w biurze, np. przebywać w firmie tylko jeden dzień.
Cechą charakterystyczną telepracy jest to, że pracownik wyników swojej pracy nie przekazuje pracodawcy bezpośrednio, a właśnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Również inne niezbędne informacje strony przekazują sobie za pomocą tych środków komunikacji albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, np. komunikatora Skype.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kiedy można stosować telepracę

Co musi zapewnić firma

Zgody pracownika na przeprowadzenie kontroli

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Prawa i obowiązki telepracownika.