Mężczyźni przysposabiający dziecko nie będą mieli już trudności ze skorzystaniem z urlopu ojcowskiego. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji kodeksu pracy, który ułatwi im skorzystanie z takiego uprawnienia. Ojciec wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia w sprawie przysposobienia (począwszy od 2012 jego wymiar wyniesie dwa tygodnie).

Obecnie mężczyźni przysposabiający dziecko mogą skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego tylko do momentu ukończenia przez nie 12 miesięcy. Tymczasem sama procedura przysposobienia może trwać nawet pół roku. Problem ten dostrzegł rzecznik praw obywatelskich (RPO) i wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zmianę przepisów, które często wręcz uniemożliwiały ojcom skorzystanie z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.

Zgodnie z projektowanymi zmianami ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w ciągu roku od adopcji, ale nie później niż do momentu ukończenia przez dziecko 7. roku życia lub 10. w przypadku adopcji dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

– Warto zastanowić się nad przyznaniem uprawnień rodzicielskich osobom adoptującym starsze dzieci – uważa Agnieszka Janowska, radca prawny z Fundacji Rodzin Adopcyjnych.

Podkreśla, że obecnie pracownicy, którzy adoptują dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie mają prawa choćby do tygodnia urlopu na opiekę nad nim. Siedmiolatek musi iść od razu do nowej szkoły, a rodzice do pracy. Pracownik, który przysposabia sześciolatka, ma prawo do 20 tygodni zwykłego i dwóch tygodni dodatkowego urlopu.