Ministerstwo Rozwoju Regionalnego łagodzi wymagania dla realizatorów projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Od nowego roku zmienią się zasady zatrudniania pracowników oraz zarządzania unijnymi projektami szkoleniowymi.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) wyda wtedy nowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL). Resort zakończył konsultacje społeczne tego dokumentu. Zamierza wprowadzić całkowity zakaz zatrudniania przez przedsiębiorców własnych etatowych pracowników na podstawie dodatkowych umów cywilnoprawnych. We wcześniej proponowanym projekcie wytycznych MRR dopuszczało wyjątkowe sytuacje, w których było możliwe łączenie stosunku pracy z umowami cywilnymi.
Głównym argumentem za zaostrzeniem prawa jest to, że wiele osób pracuje jednocześnie w kilku projektach i ze wszystkich źródeł pozyskuje odrębne wynagrodzenie. Jednocześnie podczas konsultacji MRR zgodziło się na ustępstwo wobec przedsiębiorców realizujących projekty w PO KL i zapowiedziało rezygnację z obowiązku prowadzenia kart pracy dla personelu projektu. Ze zmniejszenia formalności przedsiębiorcy są zadowoleni.