Ministerstwo Rozwoju Regionalnego łagodzi wymagania dla realizatorów projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Od nowego roku zmienią się zasady zatrudniania pracowników oraz zarządzania unijnymi projektami szkoleniowymi.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) wyda wtedy nowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL). Resort zakończył konsultacje społeczne tego dokumentu. Zamierza wprowadzić całkowity zakaz zatrudniania przez przedsiębiorców własnych etatowych pracowników na podstawie dodatkowych umów cywilnoprawnych. We wcześniej proponowanym projekcie wytycznych MRR dopuszczało wyjątkowe sytuacje, w których było możliwe łączenie stosunku pracy z umowami cywilnymi.
Głównym argumentem za zaostrzeniem prawa jest to, że wiele osób pracuje jednocześnie w kilku projektach i ze wszystkich źródeł pozyskuje odrębne wynagrodzenie. Jednocześnie podczas konsultacji MRR zgodziło się na ustępstwo wobec przedsiębiorców realizujących projekty w PO KL i zapowiedziało rezygnację z obowiązku prowadzenia kart pracy dla personelu projektu. Ze zmniejszenia formalności przedsiębiorcy są zadowoleni.
– Praca w projekcie jest specyficzna, czasami trzeba ją zacząć i skończyć później, a ponieważ nie ma płatnych nadgodzin, lepiej organizować sobie ten czas samodzielnie i rozliczać się z efektów pracy – uważa Anna Dymowska z PNO Consultants.
W wyniku konsultacji społecznych MRR zaproponowało też nowe pułapy limitów dotyczących zarządzania unijnymi szkoleniami.
Dla projektów o najmniejszej wartości (do 500 tys. zł) MRR nie przewiduje ograniczeń – ani procentowych, ani kwotowych. Przedsiębiorcy będą je więc realizować na dotychczasowych zasadach. Taki budżet ma wiele projektów, które są kontraktowane regionalnie przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy.
– Nadal koszty będą więc w nich o kilkanaście procent wyższe niż w przypadku szkoleń komercyjnych – uważa dr Bartosz Grucza ze Szkoły Głównej Handlowej.
W projektach, których budżety mieszczą się w przedziale 500 tys. zł – 1 mln, na koszty własne będzie można przeznaczyć maksymalnie 25 proc. wartości projektu. W wyniku konsultacji MRR zwiększyło ten limit o 5 pkt proc. Najniższe koszty własne (10 proc.) będą mogli mieć tylko realizatorzy projektów o wartości powyżej 5 mln zł, ale takich projektów w trybie konkursowym jest realizowanych mało. Dlatego nowe limity nie budzą dużych zastrzeżeń przedsiębiorców, w przeciwieństwie do nowych zasad konkurencyjności w projektach. Wybór usługi lub towaru o wartości 20 tys. zł ma być poprzedzony udokumentowanym rozeznaniem rynku, co będzie oznaczało pozyskanie informacji o cenie towaru lub usługi od nie mniej niż 3 potencjalnych dostawców. Przedsiębiorcy chcą złagodzenia tego ostatniego wymogu, a MRR jeszcze nie podjęło ostatecznej decyzji.