Najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych rocznie na pomoce dydaktyczne lub zakup komputera. Stypendia funduje im Unia Europejska.

Czy stypendium otrzyma uczeń podstawówki

Wybitnie uzdolniony uczeń szkoły podstawowej znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Czy może się ubiegać o unijne stypendium?

Czy liczy się średnia ocen ucznia

Uczeń trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej na koniec roku szkolnego 2009/2010 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,0. Czy może otrzymać unijne stypendium?

Czy nauczyciel wskazuje wydatki

Nauczyciel opiekun dydaktyczny uzdolnionego ucznia zamierza opracować indywidualny plan rozwoju ucznia. Czy już na tym etapie powinien wskazać, na co zostanie przeznaczone stypendium?

Czy o stypendium występuje nauczyciel

Uzdolniony uczeń spełnia wszystkie kryteria przyznawania unijnej pomocy i ma opracowany indywidualny plan rozwoju edukacyjnego. Czy wniosek o przyznanie mu unijnego stypendium powinien złożyć jego nauczyciel?

Czy dokumentację można uzupełnić

Uczeń ubiegający się o stypendium złożył niepełną dokumentację, ponieważ nie dołączył do wniosku o dofinansowanie zaświadczenia dyrektora szkoły potwierdzającego jego naukę w tej placówce. Czy może uzupełnić dokumentację już po złożeniu wniosku?

Czy opiekun jest wynagradzany

Uczeń ma swojego opiekuna dydaktycznego, który wcześniej przygotowywał go do olimpiady przedmiotowej, a obecnie prowadzi go podczas realizacji programu stypendialnego. Czy nauczyciel otrzyma wynagrodzenie?

Czy można stracić stypendium

Sytuacja materialna ucznia w trakcie roku szkolnego poprawiła się wskutek podjęcia pracy przez jego matkę. Czy uczeń utraci stypendium?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zdolni uczniowie mogą starać się o unijne stypendia.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.