Elektroniczne formularze potrzebne do ustalenie kraju właściwego do realizacji świadczenia na dzieci mają przyśpieszć ich wypłatę. Stanie sie to jednak dopiero za dwa lata.
Standardowe dokumenty elektroniczne tzw. SED (seria F) zastąpiły obowiązujące do 1 maja tego roku formularze z serii E-400, które są potrzebne do ustalania, który kraj jest właściwy do wypłaty zasiłków rodzinnych, w sytuacji gdy jeden z rodziców pracuje poza Polską.
Możliwość przesyłania ich drogą elektroniczną ma przyspieszyć wymianę informacji między regionalnymi ośrodkami polityki społecznej (ROPS), które w Polsce odpowiadają za koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, a ich odpowiednikami za granicą.