Elektroniczne formularze potrzebne do ustalenie kraju właściwego do realizacji świadczenia na dzieci mają przyśpieszć ich wypłatę. Stanie sie to jednak dopiero za dwa lata.
Standardowe dokumenty elektroniczne tzw. SED (seria F) zastąpiły obowiązujące do 1 maja tego roku formularze z serii E-400, które są potrzebne do ustalania, który kraj jest właściwy do wypłaty zasiłków rodzinnych, w sytuacji gdy jeden z rodziców pracuje poza Polską.
Możliwość przesyłania ich drogą elektroniczną ma przyspieszyć wymianę informacji między regionalnymi ośrodkami polityki społecznej (ROPS), które w Polsce odpowiadają za koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, a ich odpowiednikami za granicą.
– Te instytucje często zwlekają lub nie odpowiadają na wysyłane przez nas formularze – mówi Danuta Śledzińska, kierownik referatu koordynacji ROPS w Opolu.
Marietta Hełka, kierownik referatu świadczeń rodzinnych ROPS w Katowicach, dodaje, że często instytucje zagraniczne nie przesyłały formularzy E-400, tylko do ROPS dostarczali je rodzice.
– Taka praktyka nie jest możliwa w przypadków tzw. SED, bo mogą je wymieniać tylko instytucje, a odpowiedź musi być przysłana niezwłocznie – dodaje Marietta Hełka.
Unia dała krajom dodatkowy czas do maja 2012 roku na stworzenie e-programu wymiany danych.
– W sprawach, które dotyczą okresów przed zmianą przepisów, czyli przed majem tego roku, w których nie zapadła decyzja, cały czas uznawane są formularze E-400 – tłumaczy Magdalena Tomicka-Paluszczak, kierownik działu świadczeń rodzinnych DOPS w Wrocławiu.
Zgodnie z zasadami koordynacji, o tym, który kraj wypłaca zasiłek na dziecko, decyduje miejsce pracy rodzica. Jeżeli jedno z nich pracuje za granicą, a drugie z dziećmi mieszka w Polsce i nie pracuje, to Polska nie wypłaca świadczeń. Jeżeli obydwoje rodzice pracują, decyduje miejsce zamieszkania rodzica z dzieckiem. Jeżeli dzieci mieszkają w Polsce, to świadczenie płaci gmina, ale to drugi kraj pokryje tzw. nadwyżkę, czyli różnicę w wysokości świadczeń. Ta jest inna w każdym kraju UE.