W czterech województwach w przyszłym roku nie będzie już nowych konkursów, w których wybierani są pośrednicy wypłacający unijne dotacje na własny biznes.
W województwach małopolskim, opolskim, podkarpackim i pomorskim w 2011 roku nie będzie naboru wniosków od tzw. operatorów, którzy szkolą przyszłych biznesmenów i wypłacają im unijną dotację do 40 tys. zł. Konkursu nie będzie także na Opolszczyźnie i Podlasiu, gdzie będą wypłacane nowe dotacje, ale zajmą się tym tutejsze wojewódzkie urzędy pracy. Podobnie będzie na Mazowszu, gdzie wciąż nie wiadomo, kto w trybie pozakonkursowym będzie realizować ten program w przyszłym roku. We wszystkich tych województwach sytuacja jest podobna. Pieniądze na rozwój samozatrudnienia albo się już skończyły, albo zostało ich tak niewiele, że nie opłaca się ogłaszać nowych konkursów.
– Została nam już tak mała kwota, że nie wystarczy na ogłoszenie konkursu w przyszłym roku – mówi Katarzyna Żmudzińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Dodaje, że jeśli Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) i Komisja Europejska (KE) zgodzą się w 2011 roku na dokonanie przesunięć w PO KL oraz wystąpią nadwyżki z kursu walut, to urząd ogłosi jeszcze jeden konkurs w 2012 roku.
Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą za pieniądze z UE, powinny więc się pospieszyć i skorzystać z obecnie realizowanych szkoleń. Nowe projekty ruszają na Pomorzu, Podlasiu i w Małopolsce. Do końca tygodnia prowadzi rekrutację np. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.
– Przyjmujemy zgłoszenia od osób, które pozostawały bez zatrudnienia przez kolejne 12 miesięcy w ciągu dwóch lat przed zgłoszeniem do projektu, kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, osób niepełnosprawnych oraz mających co najmniej 45 lat – mówi Agnieszka Meller z Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Na Podlasiu pod koniec października rozpocznie rekrutację Forum Inicjatyw Rozwojowych z Białegostoku. Projekt jest przeznaczony tylko dla kobiet. Natomiast osoby, które nie ukończyły 24 lat lub mają skończone 50 lat, w grudniu będą mogły się ubiegać o udział w projekcie realizowanym przez białostockie Towarzystwo Amicus. Wykazy pośredników, którzy w tym roku otrzymali unijne dofinansowanie na szkolenie przyszłych biznesmenów, są publikowane na stronach internetowych instytucji, która w danym regionie jest odpowiedzialna za wdrażanie tego programu. W województwach: lubuskim, małopolskim, opolskim i podkarpackim jest nią Wojewódzki Urząd Pracy, a w podlaskim i pomorskim Urząd Marszałkowski.
W całym kraju o dotacje na własny biznes mogą się starać tylko osoby, które w ciągu roku przed przystąpieniem do projektu, nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Do sierpnia 2010 roku własną firmę za unijne pieniądze założyło 6,6 tys. osób. Prawie połowę z nich (2,9 tys.) stanowiły osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Własne firmy założyło dzięki UE 160 osób niepełnoprawnych, 747 osób długotrwale bezrobotnych oraz 1,9 tys. osób zamieszkujących obszary wiejskie.