W ciągu ostatnich trzech lat pracowałem na stanowisku księgowego w Irlandii. Czy uprawniona jest praktyka pracodawców, którzy odmawiają zatrudnienia kandydata ze względu na nieuznanie zagranicznego dokumentu poświadczającego okres zatrudnienia.
Katarzyna Jędrzejewska
ekspert z zakresu prawa pracy