Interaktywne programy do nauki języków nie tylko poszerzają wiedzę, ale też rozwijają umiejętności. Materiał podręcznikowy wciąż jednak stanowi solidne źródło rozbudowy i utrwalenia wiedzy.
Business English online to interaktywna propozycja rozwijania znajomości angielskiego. Adresowana jest do osób, które już opanowały ten język w stopniu średniozaawansowanym i chcą pogłębić swą wiedzę o kwestie związane z ekonomią.
Współczesny rynek wymaga, by znać angielski na poziomie co najmniej podstawowym. Skuteczne szkolenia pracowników mają na celu nie tyle rozwijanie ogólnej znajomości angielskiego, co bardziej kształtowanie umiejętności kontaktu z klientem zagranicznym. Wpływają na zmianę postaw i poprawę obsługi klienta zagranicznego. Osiągnięcie takich wyników szkolenia jest pewniejsze, gdy tradycyjne metody są wspierane narzędziami on line.

W erze Web 2.0

Doświadczenia firmy BC Edukacja wskazują, że w erze Web 2.0 szkolenia można znakomicie wzbogacić zastosowaniem interaktywnych i dostępnych online materiałów do nauczania. Wskazana wyżej firma upowszechnia tego rodzaju pomoce m.in. do nauki angielskiego, które zostały opracowane na podstawie podręczników „Business English Short Course Series” międzynarodowej grupy wydawniczej Cornelsen GmbH & Co. Chodzi zwłaszcza o trzy szkolenia angielskiego, którym posługują się biznesmeni – angielski w prezentacjach biznesowych, angielski w marketingu i reklamie, angielski w sprzedaży i zakupach. Ostatnia z wymienionych propozycji szkoleniowych składa się z sześciu części, które dotyczą: zawodów, funkcji i zakresu obowiązków w handlu, metod nawiązywania kontaktów biznesowych, przedstawiania ofert handlowych, negocjacji w biznesie, składania zamówień i zarządzania relacjami z klientem.

Stopień zaawansowania

Osoby zainteresowane interaktywnym szkoleniem angielskiego dla biznesmenów mogą po ukończeniu kursu osiągnąć poziom zaawansowania językowego B1+ i B2+ według skali CEFR (Common European Framework of Reference), czyli średniozaawansowany i wyższy średniozaawansowany. Plan szkolenia zaowocuje wyposażeniem uczestnika w użyteczne i współczesne słownictwo oraz frazeologię z zakresu angielskiego dla biznesu. Szkolenia są przeznaczone zarówno dla osób indywidualnych bez trudu posługujących się technologiami (komputerem klasy PC, Mac, laptop czy notebook), jak i korporacyjnych (przez bezpośredni dostęp do szkoleń z komputera w miejscu pracy lub z wykorzystaniem tablic interaktywnych).

Rozwój umiejętności

Głównym założeniem szkoleń interaktywnych jest to, że każda z ich części (parts) buduje wiedzę językową i rozwija umiejętności osoby szkolonej. Cele szkoleniowe są precyzyjnie określone na podstawie modelu Blooma, który przewiduje jednoczesny postęp w trzech zakresach ASK – postawy (Attitude), umiejętności (Skills) i wiedzy (Knowledge). BC Edukacja podkreśla, że w połączeniu z modelem Kirkpatricka, który odnosi się do efektywności procesów szkoleniowych, takie podejście daje gwarancję zwrotu inwestycji szkoleniowej w firmach (wskaźnik ROI) oraz wzmacnia poczucie dobrej inwestycji edukacyjnej.
Ćwiczenia w wersji interaktywnej różnią się formą od tradycyjnych ćwiczeń zaczerpniętych z podręcznika. Jest to wartość dodana solidnie zbudowanych narzędzi do nauki języka metodą online. Materiał podręcznikowy wciąż jednak stanowi solidne źródło rozbudowy i utrwalenia wiedzy z zakresu angielskiego dla biznesmenów już po zakończeniu uczestnictwa w serwisie interaktywnym. Zarówno materiał online, jak i baza podręczników tworzą komplementarny zestaw wspomagający proces uczenia się i przygotowywania do zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych typu Business English, np. TOEIC.