Najwięcej nowych kierunków proponuje Uniwersytet Warszawski. Wśród studiów licencjackich po raz pierwszy na UW pojawi się interdyscyplinarna propozycja z pogranicza socjologii i psychologii.

Profile studiów

Premierę będą też miały studia o profilu filozoficznym prowadzone wyłącznie w języku angielskim – Philosophy of Being (filozofia bycia) i Cognition and Value (poznanie i wartości). Na tych samych kierunkach będzie można również rozpocząć studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów licencjackich mogą próbować podjąć studia magisterskie w następujących specjalnościach – filologia ze specjalnością Polono-Classica (studia te poświęcone są obecności najszerzej rozumianej tradycji antycznej w polskiej historii i kulturze – od epoki staropolskiej po współczesność), lingwistyka międzykulturowa i biotechnologia medyczna. Pojawią się też nowe specjalności w zakresie ekonomii, sektora publicznego i integracji gospodarczej, np. finanse ilościowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Nacisk na praktykę

Jeden nowy kierunek przygotowała także Politechnika Warszawska. Będzie kształcić przyszłych nauczycieli na kierunku edukacja techniczno–informatyczna. Przedmiot ten w coraz szerszym zakresie jest prowadzony w szkołach w miejsce dawnych zajęć praktyczno – technicznych. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego proponuje nowy makrokierunek: technologie energii odnawialnej. Ma on wykształcić specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Uczelnia kusi tym, że absolwenci tego kierunku mają zapewnione znalezienie pracy w zawodzie i wskazuje na szybko rozwijający się w Polsce sektor energetyki odnawialnej.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej postawiła na oryginalność – oprócz prawa i fizjoterapii uruchamia studia na kierunku orientalistyka ze specjalnością arabistyka. Studenci nie tylko nauczą się języka arabskiego, ale także poznają kulturę i literaturę Bliskiego Wschodu. Specjaliści znający dobrze Bliski Wschód są potrzebni w zawiązku z pogłębianiem się ekonomicznych i społecznych stosunków Polski z tamtym rejonem.

Moda i media

Z kolei na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych uruchomiona zostanie katedra mody. Ma ona się stać kuźnią nie tylko przyszłych projektantów, ale także krytyków mody i organizatorów różnego typu imprez związanych z modą. Ci, którzy chcieliby wybrać się na tę specjalizację, muszą jednak poczekać do przyszłego roku – tegoroczna rekrutacja rozpoczęła się już w maju, a przyjętych zostanie tylko 12 osób. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) ruszą dwa nowe kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz filologia klasyczna. Do tej pory przyszli dziennikarze z UKSW kształcili się na kierunku teologii środków masowego przekazu.