Najwięcej studentów przyjeżdża do Warszawy, tutejsze uczelnie są wysoko notowane, a ich studenci i absolwenci mają większe, niż w innych miastach możliwości zdobycia praktyki zawodowej i znalezienia pracy.
W roku akademickim 2009/2010, wśród dwudziestu pięciu polskich uniwersytetów klasyfikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), pierwsze miejsce zajmuje Uniwersytet Warszawski (UW). Również w ciągu minionych trzech lat UW był notowany jako lider pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce na studia stacjonarne. Na drugim miejscu plasuje się Uniwersytet Jagielloński – wynika ze statystyk na temat naboru, publikowanych przez resort nauki.

Kuszenie ofertą

Wśród uczelni technicznych najlepsza jest – tak jak i w poprzednim roku – Politechnika Warszawska. Tę szkołę, według danych resortu nauki, najczęściej wybierają kandydaci zainteresowani studiami o profilu technicznym. Dane rekrutacyjne obrazują wyraźną tendencję wzrostową, jeśli idzie o popularność uczelni technicznych wśród wszystkich szkół wyższych – politechniki warszawska i wrocławska pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce wyprzedziły wiele renomowanych polskich uniwersytetów. Na taki obrót sympatii kandydatów na studia ma wpływ fakt wspierania przez resort naboru na uczelnie techniczne. Od dwóch lat politechniki zwiększają nabór dzięki specjalnym dotacjom ministerstwa, które zamawia określoną liczbę studentów na poszczególnych kierunkach technicznych i wspiera przyjętych na studia stypendiami i ofertą atrakcyjniejszych, niż standardowe, zajęć.
Większość kierunków oferowanych maturzystom przez politechniki i uniwersytety jest prowadzona w systemie dwustopniowym. Wiele uczelni przesuwa studentom kończącym studia pierwszego stopnia termin wyboru specjalności na semestr letni, aby dać im możliwość zdobycia pewności co do swoich preferencji dotyczących dalszej ścieżki nauki.

Orientacja na Warszawę

Od kilku lat wśród uczelni pedagogicznych wciąż najwyżej jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, również pod względem liczby maturzystów zgłaszających się na studia pedagogiczne. Wśród szkół rolniczych na pierwszym miejscu, również niezmiennie przez ostatnie lata, znajduje się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Przewyższa one inne szkoły rolnicze pod względem rozmiarów naboru i liczby chętnych do studiowania. W bieżącym roku akademickim o miejsce na studiach ubiegało się 14 tys. kandydatów – niemal dwa razy więcej, niż na drugiej z uczelni tego typu – Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wśród uczelni ekonomicznych najwyższe miejsce utrzymuje warszawska Szkoła Główna Handlowa, a wśród AWF- ów AWF J. Piłsudskiego w Warszawie.
Prestiż warszawskich uczelni, a także perspektywa pracy i dobrych zarobków sprawiają, że zdolni maturzyści z całej Polski chętnie wybierają się na studia do stolicy. Nie zraża ich to, że koszt utrzymania jest tu relatywnie wysoki. Szukają sposobów sfinansowania kursów przygotowawczych przed przystąpieniem do egzaminów na uczelnie, a także kosztownych korepetycji. W rezultacie są często lepiej przygotowani do konkurencji o miejsca na uczelniach, niż ich rówieśnicy z Warszawy. Napływ młodzieży z całej Polski do Warszawy zaczyna się już w czerwcu, a swoje apogeum osiąga we wrześniu i październiku. Jego rozmiary są tak znaczne, że jesienią trudno znaleźć w Warszawie tanie mieszkanie do wynajęcia, nie mówiąc już o znalezieniu pracy. Przykład wielu maturzystów pokazuje, że podjęcie studiów w stolicy to inwestycja, w którą angażuje się cała ich rodzina.

Zainteresowanie turystyką

Jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów jest turystyka i rekreacja. Według danych MNiSW w ubiegłym roku akademickim 19 tys. kandydatów usiłowało się dostać na te studia (9. miejsce w rankingu wszystkich kierunków). W tym roku popularność tego kierunku jest niewiele mniejsza – niecałe 17 tys. kandydatów przystąpiło do konkurencji o indeksy (11. miejsce w rankingu). Wkrótce zainteresowanie kierunkiem może osłabnąć, gdyż nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przewiduje, że osoby prowadzące biura turystyczne nie będą już miały obowiązku ukończenia kierunkowych studiów.
Legitymowanie się dyplomem ukończenia turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu nie będzie koniecznym warunkiem, od którego zależy dostęp do uprawnień kierowania biurem turystycznym. Zniknie też wymóg udokumentowanego roku praktyk zawodowych. Głównym celem nowelizacji ustawy jest liberalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oferowania usług turystycznych. Zdaniem pracowników AWF im J. Piłsudskiego zmiana przepisów doprowadzi do osłabienia zainteresowania ofertą studiów w zakresie turystyki.