Zatajenie przez celnika faktu dokonania odprawy osoby znajomej, którą sam zaprosił do kraju, stanowi naruszenie obowiązku służbowego.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną funkcjonariusza celnego, który został ukarany karą dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych.
W ocenie NSA samo zatajenie przez celnika, że zaprosił do Polski osobę, którą kontrolował podczas odprawy celnej, stanowi naruszenie zasad rzetelnego i bezstronnego prowadzenia postępowania. Jak wyjaśniła sędzia sprawozdawca Ewa Kwiecińska, przepisy nakładają na funkcjonariusza celnego określone obowiązki, w tym rzetelności i bezstronności. Nie jest to tylko zalecenie, ale skonkretyzowany obowiązek.