Przewodnicząca rady NFZ Renata Hayder podkreślała w ubiegłym tygodniu w rozmowie z PAP, że wejście w życie nowych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych może doprowadzić do opóźnień w podpisywaniu umów z lecznicami na 2011 r., a tym samym zakłócić udzielanie świadczeń.

"W tej chwili nie ma jeszcze nowych rozporządzeń, jeżeli się teraz pojawią, spowodują konieczność zmian w rozpoczętym już procesie kontraktowania. Rada zwróciła się do pani minister z prośbą o rozważenie możliwości niezmieniania rozporządzeń, co umożliwiłoby przeprowadzenie konkursów na dotychczasowych zasadach" - mówiła Hayder.

Szefowa rady NFZ skierowała w tej sprawie list do minister zdrowia Ewy Kopacz.

Po 15 września NFZ informował, że oddziały wojewódzkie prowadzą ponad 3,7 tys. konkursów ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. Najwięcej postępowań konkursowych prowadzonych jest w woj. małopolskim - 1233. W niektórych województwach konkursy jeszcze się nie rozpoczęły.

Prezes Funduszu Jacek Paszkiewicz zwrócił się do dyrektorów oddziałów NFZ z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu przygotowanie do przeprowadzenia postępowań konkursowych na 2011 r. Powinny być one ogłaszane od 15 września. Taki termin rozpoczęcia konkursów ofert podyktowany jest koniecznością podpisania umów do 31 grudnia.

Wymóg ten określono też w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku niespełnienia przez świadczeniodawców warunków dotyczących personelu medycznego lub wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną przepisy umożliwiają dyrektorom oddziałów wojewódzkich przeprowadzenie dodatkowego postępowania konkursowego.