Rośnie za to liczba pozostałych pracowników służby cywilnej.