Warunki ubiegania się o preferencyjny kredyt studencki są łagodniejsze. Więcej osób otrzyma poręczenie z BGK. Od 1 października student, któremu bank udzieli nisko oprocentowanego kredytu, może otrzymywać 600 zł.
O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), o ile rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia. Starać się o niego mogą również uczestnicy studiów doktoranckich. Można go otrzymać na okres studiów. Jednak do tego czasu nie wlicza się:
● kolejnych jednolitych studiów magisterskich po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów,
● kolejnych studiów I stopnia po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów,
● kolejnych studiów II stopnia po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów,
● kolejnych studiów doktoranckich po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów,
● urlopów udzielonych z przyczyn zdrowotnych, ważnych przyczyn losowych lub w związku ze studiami na uczelni zagranicznej.
Student może jednak otrzymać kredyt na kolejnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia, a także magisterskich, jeśli nie korzystał z kredytu na studiach je poprzedzających, czyli w trakcie poprzednich lat nauki.
Transze wypłacane są przez 10 miesięcy w roku akademickim, maksymalnie przez 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez 4 lata. Ich miesięczna wysokość w roku akademickim 2010/2011 wynosi 600 zł. Osoby, którym bank przyznał kredyt przed 1 października 2010 roku w wysokości 400 zł miesięcznie, otrzymują wypłaty w dotychczasowej kwocie.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Gdzie złożyć wniosek

Jak zabezpieczony jest kredyt

Kto otrzyma kredyt

Potrzeby posiadania legitymacji

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak student może ubiegać się o kredyt.