Warunki ubiegania się o preferencyjny kredyt studencki są łagodniejsze. Więcej osób otrzyma poręczenie z BGK. Od 1 października student, któremu bank udzieli nisko oprocentowanego kredytu, może otrzymywać 600 zł.
O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), o ile rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia. Starać się o niego mogą również uczestnicy studiów doktoranckich. Można go otrzymać na okres studiów. Jednak do tego czasu nie wlicza się:
● kolejnych jednolitych studiów magisterskich po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów,