Posłowie komisji polityki społecznej i rodziny skierowali do nadzwyczajnej podkomisji rządowy projekt ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie. Jej członkowie będą jednocześnie pracować nad poselskim projektem ustawy o formach opieki nad dziećmi przygotowanym przez posłów PiS. O ile rządowy projekt zakłada, że dzieci w wieku 0 – 3 lat mogą mieć zapewnioną opiekę w żłobkach, klubach dziecięcych, dziennych opiekunów i niań, o tyle projekt PiS przewiduje, że placówki opieki będą przeznaczone też dla starszych dzieci, do ukończenia przez nie pięciu lat. Ponadto projekt poselski przewiduje rozszerzenie katalogu placówek, które zajmowałyby się dziećmi, np. o grupy sobotnio-niedzielne. Mają być one przeznaczone dla dzieci starszych, w wieku 3 – 5 lat. Zaopiekowałyby się one dziećmi tych rodziców, którzy w czasie weekendu pracują. Jednak nie mogliby tam zostawiać dziecka częściej niż przez dwa weekendy w miesiącu. Inną formą opieki proponowanej przez PiS dla dzieci w wieku 3 – 5 lat są mikrogrupy przedszkolne.

– Nie mogłoby tam jednak uczęszczać więcej niż pięcioro maluchów – zaznacza Joanna Kluzik-Rostkowska, autorka poselskiego projektu ustawy.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Posłowie zadecydowali, że 19 października w Sejmie odbędzie się tzw. wysłuchanie publiczne wszystkich stron zainteresowanych projektem.

– Będziemy chcieli poznać opinie organizacji pozarządowych i środowisk rodzin zastępczych na temat rządowych rozwiązań, które potem postaramy się uwzględnić w trakcie prac nad ustawą – mówi Magdalena Kochan z PO, wiceprzewodnicząca komisji.

Dopiero po wysłuchaniu publicznym projekt zostanie skierowany do podkomisji, w której znajduje się już przygotowany przez PiS projekt ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczej. Jego rozwiązania kładą główny nacisk na reorganizację opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych.

Natomiast rządowy projekt przewiduje też stopniową likwidację dużych domów dziecka i większą pracę z rodzinami przeżywającymi problemy wychowawcze. Tym zadaniem mają się zająć asystenci rodzinni. Ponadto rząd chce zmienić zasady wynagradzanie rodziców zastępczych i wprowadzić współfinansowanie świadczeń dla umieszczonych w opiece zastępczej dzieci przez gminy i powiaty.

Projekty ustaw mają być procedowane wspólnie. Niewykluczone, że powstaną projekty łączące zarówno propozycje rządowe, jak i poselskie.

400 tys. dzieci ma znaleźć miejsca w nowych formach opieki