Sejmowa komisja zdrowia zajmie się projektami ustawy o zawodach oraz projektem ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Tak zdecydowali posłowie w trakcie ich pierwszego czytania. Projekty przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia mają być procedowane jednocześnie, ponieważ zawierają przepisy, które wzajemnie się uzupełniają. Zgodę na skierowanie ich do dalszych prac w komisji wyraziły wszystkie kluby parlamentarne. Ich wejście w życie zastąpi obecnie obowiązujące przepisy. Dodatkowo pielęgniarki i położne mają zyskać nowe uprawnienia. Zgodnie z projektem ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych zyskają one ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. To efekt rosnącej liczby aktów agresji wobec nich ze strony pacjentów oraz ich rodzin.

Projekt dopuszcza również możliwość wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym chorego.

Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, jak podkreśla Marek Haber, wiceminister zdrowia, przede wszystkim doprecyzowuje obecne zasady jego funkcjonowania. Resortowi w czasie konsultacji społecznych projektu nie udało się przekonać zainteresowanych do zmniejszenia liczby okręgowych izb, a także zmiany przepisów dotyczących tego, ile ma trwać kadencja członków samorządów. Tym samym w projekcie zostały powielone dotychczasowe rozwiązania. Projekt jednak doprecyzowuje sytuację pielęgniarek lub położnych, które nie pracują w kraju, tylko za granicą. Zgodnie z nowymi przepisami nie będą one miały obowiązku uiszczania składki członkowskiej w tym czasie. Dopiero po powrocie do Polski i rozpoczęciu pracy ponownie rozpoczną jej opłacanie.