"Ta ustawa jest dla rządu, dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych bardzo istotna" - ocenił podczas sejmowej debaty wiceminister zdrowia Marek Haber. W jego opinii, jednym z ważniejszych zapisów jest powiększenie katalogu kar w ramach odpowiedzialności zawodowej o karę pieniężną. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, aby nie sprowadzać kary do najsurowszego jej wymiaru, czyli ograniczenia prawa do wykonywania zawodu - ocenił wiceminister.

Wszystkie kluby parlamentarne pozytywnie zaopiniowały rządowy projekt. Elżbieta Streker-Dembińska (Lewica) pozytywnie oceniła wycofanie zapisu o zmniejszeniu liczy izb pielęgniarskich z 45 do 16. W jej opinii "ingerencja w liczbę izb byłaby zbyt daleko idąca". "Dobrze, że ten zapis został wycofany" - podkreśliła.

"Bardzo się cieszę, że taka ustawa powstaje" - powiedziała Jolanta Szczypińska (PiS). Ona także pozytywnie wypowiedziała się o wycofaniu - w jej opinii - kontrowersyjnego zapisu o liczbie izb.

Janina Okrągły (PO) oceniła przedstawiony projekt jako bardzo dobry. W jej opinii "zapewni on przejrzystość funkcjonowania samorządu nad grupą zawodową pielęgniarek i położnych".

Do katalogu kar wpisano: upomnienie, naganę, karę pieniężną oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu

Podobnie uważa Aleksander Sopliński (PSL): "to ustawa bardzo dobra. Myślę, że przez środowisko pielęgniarek i położnych długo oczekiwana".

Zgodnie z ustawą przynależność do samorządu jest obowiązkowa. W projekcie doprecyzowano kompetencje samorządu - Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Określono, że kadencja organów izb trwa cztery lata. Minister zdrowia będzie mógł zaskarżyć do Sądu Najwyższego (pod zarzutem niezgodności z prawem) uchwałę organu izby w ciągu trzech miesięcy od dnia jej otrzymania.

W projekcie zapisano, że na pielęgniarkę i położną może zostać nałożona kara pieniężna na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od tysiąca do 10 tys. zł. Sprawy w zakresie odpowiedzialności zawodowej będą rozpoznawały okręgowe sądy pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych.

Do katalogu kar wpisano: upomnienie, naganę, karę pieniężną oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.