Pracodawcy będą zapewne musieli zwrócić dofinansowania do pensji niektórych niepełnosprawnych pracowników pobrane po 1 stycznia 2009 r.
Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy pobierający po 1 stycznia 2009 r. dofinansowania do pensji osób, które stały się niepełnosprawne już w trakcie zatrudnienia, muszą je zwrócić. Tak wynika z najnowszej informacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wcześniej PFRON informował, że pracodawcy nie muszą zwracać dopłat do pensji takich pracowników pobranych do 12 sierpnia 2010 r.
– Uzyskaliśmy takie zapewniania nie tylko na piśmie, ale nawet na spotkaniach z przedstawicielami PFRON – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).
Do tej pory pracodawcy otrzymywali dofinansowanie do pensji osób, które stały się niepełnosprawne już po podjęciu zatrudnienia w danej firmie. W sierpniu PFRON poinformował ich jednak, że zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 2 lipca tego roku (interpretacja o znaku BON-I-52311-240-2-LK/2010) nie powinni pobierać takiej pomocy. Biuro podkreśliło, że dofinansowanie do pensji nie przysługuje takim pracownikom, bo w tej sytuacji nie wystąpi tzw. efekt zachęty, czyli wzrost zatrudnienia w firmie. A od 1 stycznia 2009 r. jest to niezbędny warunek, aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. PFRON poinformował jednak, że firmy nie muszą zwracać dopłat do pensji takich pracowników pobranych do 12 sierpnia 2010 r. W kolejnej interpretacji zmienił swoje zdanie.
– Radzimy pracodawcom, aby nie podejmowali żadnych decyzji, dopóki fundusz nie będzie żądał od nich korekty we wnioskach o dofinansowania i zwrot dopłat wraz z odsetkami. W razie kontroli PFRON firma powinna żądać wpisania swoich zastrzeżeń dotyczących zwrotu dopłat w protokole kontrolnym – mówi Edyta Sieradzka.
Liczy ona na to, że w końcu któryś z pracodawców złoży skargę na decyzję administracyjną PFRON do sądu. Podkreśla, że interpretacja funduszu lub Biura Pełnomocnika to nie obowiązujące prawo.
– Nie można też ich dowolnie zmieniać, narażając na straty pracodawców. Wcześniej uzyskiwaliśmy zapewniania, że można pobierać dofinansowania do pensji pracowników, którzy stali się niepełnosprawni po 1 stycznia 2009 r. – dodaje.
Konieczność zwrotu dopłat może być dużym problemem dla firm. Dla przykładu pracodawca musiałby oddać nawet 17 864 zł dofinansowania, jeśli pobierał je przez 10 miesięcy (za zatrudnianie pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym). Z ankiety OBPON, na którą odpowiedziało 60 firm, wynika, że łącznie musiałyby one zwrócić dofinansowania do PFRON na kwotę ponad 8 mln zł.
Pracodawcy podkreślają, że najgorsza jest dla nich jednak niepewność pomocy, jaką udziela się im za zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Nie rozumieją też, która interpretacja przepisów jest właściwa i dlaczego tak często są one zmieniane.
260 tys. niepełnosprawnych otrzymuje dopłaty do pensji z PFRON