Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) proponuje likwidację obowiązujących obecnie sztywnych standardów kształcenia, w których minister ustala programy studiów. Stworzą je uczelnie, przy wsparciu naukowców, pracodawców i ekspertów. Zniesiony też zostanie limit kierunków.
Obecnie, bez zgody ministerstwa, nie może ich być więcej niż 118. Dzięki temu szkoły wyższe, które mają prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego, będą mogły swobodnie łączyć dyscypliny i dziedziny nauki tak, aby studia odpowiadały na potrzeby rynku pracy.
Takie m.in. zmiany przewiduje przyjęty już przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Reforma ma wejść w życie 1 października 2011 roku.