Osoby pracujący w urzędzie i opiekujący się dziećmi do lat 8 lub chorymi osobami będą sami decydować, czy pracować w nadgodzinach, w nocy, niedzielę lub święta.
Kierownik urzędu będzie musiał uzyskać zgodę pracownika opiekującego się dzieckiem, aby ten został po godzinach. Takie zmiany wprowadza wchodząca dziś w życie ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. nr 165, poz. 1118). Do wczoraj obowiązywał bezwzględny zakaz zlecania dodatkowej pracy urzędniczkom opiekującym się małymi dziećmi i osobami wymagającymi stałej opieki. Po zmianach zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą sami decydować o tym, czy chcą dłużej zostać w pracy. Do tej pory nawet za zgodą urzędniczki pracodawca nie mógł jej zlecić pozostania po godzinach. W efekcie urzędniczka opiekującą się dzieckiem po przepracowaniu 8 godzin musiał być zwolniona do domu, nawet jeżeli chciałby dłużej zostać w pracy.
Czas pracy urzędnika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 12 godzin. Jeśli jest taka potrzeba, urzędnicy muszą też pracować w nocy, święta i niedziele. Tych wyjątków nie stosuje się do kobiet w ciąży. Po zmianach obejmuje je bezwzględny zakaz pracy w nadgodzinach. Podobne rozwiązania już funkcjonują w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.