Projekt PO zakłada, że 6 stycznia - święto Trzech Króli - będzie dniem wolnym od pracy. Jednocześnie Platforma proponuje usunięcie z Kodeksu pracy przepisu, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy. Taki kształt projektu ma - w założeniu Platformy - sprawić, że mimo ustanowienia dnia wolnego w święto Trzech Króli nie będą mnożone dni wolne.

Według wyliczeń PO wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy, 6 stycznia, w okresie od roku 2011 do roku 2020 przyniesie dodatkowo 9 dni wolnych od pracy, a zniesienie uprawnień od "odzyskiwania" dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w tym samym okresie, "zwróci" gospodarce 8 dni roboczych. Według autorów projektu, bilans dni roboczych w najbliższych 10 latach przyniesie ubytek jednego dnia, co "nie powinno istotnie wpłynąć na wyniki polskiej gospodarki". Zmiany w Kodeksie pracy i w ustawie o dniach wolnych od pracy mają obowiązywać już od 1 stycznia 2011 r.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO) argumentowała, że za ustanowieniem Trzech Króli dniem wolnym przemawia dwukrotnie przedstawiana obywatelska inicjatywa w tej sprawie. "Oznacza to, że istnieje bardzo duża grupa Polaków, która podpisując się pod takim projektem niejako domagała się od nas, parlamentarzystów umożliwienia spokojnego świętowania Objawienia Pańskiego" - powiedziała Mrzygłocka.

"Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek"

Odwoływała się też do faktu, że święto Trzech Króli "to jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie". Jak podkreśliła, intencją PO było wprowadzenie zmian zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

Stanisław Szwed (PiS) podkreślając poparcie dla ustanowienia dnia wolnego w święto Trzech Króli oświadczył jednocześnie, że PiS sprzeciwia się proponowanej przy tym zmianie w Kodeksie pracy. "Żałuję, że klub PO połączył tę nowelizację ze zmianą w Kodeksie pracy, zgodnie z którą zabiera się pracownikom dzień wolny za świąteczne soboty" - powiedział Szwed. PiS zgłosił w tej sprawie wniosek mniejszości.

Wniosek ten popiera także Lewica, która od od jego przyjęcia uzależnia ostateczne stanowisko dla ustanowienia wolnego dnia w święto Trzech Króli. "Wprowadzania zapisu, który uszczupla możliwości, jakie niesie Kodeks pracy uważamy za rzecz niedobrą, niewłaściwą" - powiedział Sylwester Pawłowski (Lewica). Ocenił też, że swoim projektem PO realizuje porzekadło: "Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek". Lewica domaga się też stanowiska rządu na temat projektu.