Prof. Marek Mrówczyński - Reforma nauki pogłębia nierówne traktowanie instytutów badawczych w porównaniu z innymi jednostkami naukowymi, na przykład uczelniami wyższymi czy Polską Akademię Nauk
Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 roku (Dz.U. nr 96, poz. 618) już 1 października wszystkie jednostki badawczo-rozwojowe zostaną przekształcone w instytuty badawcze. Jakie zmiany je czekają?
Instytuty muszą do końca marca 2011 roku przekształcić statuty i regulaminy. Rada główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych (JBR) opracowała wzorcowy statut w celu wykorzystania go przez instytuty. Będą też one musiały do 30 września 2011 roku dostosować strukturę podległości służbowej pracowników w celu zapobiegania nepotyzmowi. Oznacza to, że m.in. w stosunku podległości służbowej nie będą mogli być małżonkowie lub rodzice z dziećmi. Również do tego terminu instytuty zobligowane są dostosować zasady wynagradzania pracowników.