Zakłady pracy chronionej, które ucierpiały wskutek powodzi, będą się mogły ubiegać o pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na usunięcie jej skutków. Mogą je przeznaczyć m.in. na naprawę uszkodzonych maszyn i prace budowlane
Minister pracy i polityki społecznej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. Teraz zostanie ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. Projekt rozporządzenia zakładał, że wejdzie ono w życie w dniu ogłoszenia.
– Szkoda, że pracodawcy osób niepełnosprawnych, którzy ucierpieli wskutek powodzi, musieli czekać dwa miesiące na wydanie przepisów umożliwiających ubieganie się o pomoc z PFRON – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).