Pracownik musi zapoznać się z regulaminem pracy. Fakt ten powinien pisemnie potwierdzić. Pracodawca może zapisać w nim te obowiązki podwładnego, które mają dla firmy szczególne znaczenie
Z regulaminu pracy wynika, iż pracownicy nie mogą, bez zgody pracodawcy, wykorzystywać urządzeń biurowych do celów prywatnych. Zatrudniony zwrócił się więc do przełożonego o możliwość wydrukowania na służbowym sprzęcie pracy magisterskiej.
Obowiązek tworzenia regulaminu pracy jest często traktowany jako formalność czy wręcz uciążliwość. Pracodawca powinien jednak mieć świadomość, że większość pracowników nie sięgnie do lektury kodeksu, zaś regulamin pracy otrzyma do zapoznania się i do potwierdzenia tego faktu. Pracodawca, uwzględniając specyfikę zakładu pracy, może określić i opisać te obowiązki pracownika, które mają szczególne znaczenie za względu na potrzeby firmy i charakter pracy zatrudnionego. W wyroku z 23 października 2003 r. SN (I PK 425/02) stwierdził, że zakres obowiązków pracowniczych określają przepisy prawa pracy, postanowienia umowy o pracę oraz – jeżeli chodzi o ich konkretny kształt – zwyczaj zakładowy.