Część gmin czeka na rozpoczęcie nowego okresu świadczeniowego, aby powiadomić dłużnika, że został umieszczony w jednym z biur informacji gospodarczej.
Jednym z działań, które podejmują gminy w celu zmobilizowania dłużnika do spłacania swoich zaległości z tytułu niepłaconych alimentów, jest wpisywanie ich na listy dłużników prowadzone przez ogólnopolskie biura informacji gospodarczej. Aby dłużnik została na nie wpisany, jego zaległości muszą przekraczać sześć miesięcy.
Dodatkowo od czerwca gminy mają obowiązek powiadamiania dłużnika o takim wpisie.