Od 1 stycznia 2011 r. ulga dla studentów na przejazdy pociągami wyniesie 49 lub 51 proc. zamiast obecnych 37 proc.
Rząd prowadzi przyspieszone prace legislacyjne nad podwyższeniem ulg dla studentów na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego. Obecnie zniżka wynosi 37 proc. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chcą zwiększyć ją do 49 proc. lub nawet 51 proc.
Nowe regulacje zostaną zapisane w ustawach okołobudżetowych, co pozwoli na zastosowanie szybszej ścieżki legislacyjnej. Oznacza to, że studenci będą mogli skorzystać z większych ulg już od 1 stycznia 2011 roku.