Od pracodawcy oczekujemy najczęściej atrakcyjnego wynagrodzenia. Wśród 24 czynników, które uwzględniono w badaniu, wysokie zarobki otrzymały najwięcej głosów (15,5 proc.). Niewiele mniejszą rolę odgrywa dobra atmosfera (12,6 proc,). Perspektywy zarobkowe mają największe znaczenie dla osób pracujących i studentów. Tylko osoby bezrobotne uznały, że relacje panujące w firmie są bardziej istotne od wysokich zarobków.

Oprócz płac i dobrej atmosfery ważną rolę odgrywają kompetentni przełożeni (8,7 proc.). Znaczenie tego czynnika rośnie wraz ze stażem pracy. Studenci i osoby rozpoczynające karierę zawodową nie przywiązują zbyt dużej wagi do kwalifikacji zwierzchników. Im dłuższy staż pracy, tym większa ranga tego czynnika.

Zdaniem badanych praca powinna również dostarczać „poczucie sensu wykonywanych zadań”. Czynnik ten zebrał 7,2 proc. głosów. Kobiety częściej niż mężczyźni chciałyby, aby obowiązkom zawodowym przyświecały określone ideały.

Idealny pracodawca oferuje także dostęp do kursów i szkoleń. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zajęła 5 miejsce wśród najważniejszych oczekiwań wobec zatrudnienia. Czynnik ten najbardziej doceniają osoby, których staż zawodowy nie przekracza 5 lat.