Pracodawcy pobierający w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 12 sierpnia 2010 r. dofinansowania do pensji osób, które stały się niepełnosprawne już po zawarciu umowy o pracę, nie muszą ich zwracać.

Tak wynika z informacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla organizacji zrzeszających takie firmy – w tym Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. PFRON podkreślił, że dofinansowania do pensji uzyskane po 12 sierpnia 2010 r. zostaną uznane za pobrane nienależnie i fundusz może żądać ich zwrotu wraz z odsetkami.

– Za okres od 1 stycznia 2009 r. do 12 sierpnia 2010 r. pracodawcy nie muszą przygotowywać korekt do wniosków o wypłatę dofinansowania i zwracać już udzielonej pomocy – mówi Edyta Sieradzka z Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Do tej pory pracodawcy otrzymywali dofinansowanie do pensji osób, które stały się niepełnosprawne już po podjęciu zatrudnienia w danej firmie. W sierpniu PFRON poinformował ich jednak, że zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 2 lipca tego roku (interpretacja o znaku BON-I-52311-240-2-LK/2010) nie powinni pobierać takiej pomocy. Biuro podkreśliło, że dofinansowanie do pensji nie przysługuje takim pracownikom, bo w tej sytuacji nie wystąpi tzw. efekt zachęty, czyli wzrost zatrudnienia w firmie. A od 1 stycznia 2009 r. jest to niezbędny warunek, aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

W wyjaśnieniach do poprzedniego tekstu na ten temat, który ukazał się w „DGP” biuro uznało, że nie jest prawdą jakoby organizacje pracodawców i reprezentowani przez nie pracodawcy mogli być zaskoczeni tą interpretacją. Podkreśliło, że Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), prowadząc z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych korespondencję w tej sprawie, otrzymała tę interpretację już 17 czerwca 2009 r. (BON. I. 5232-20-WK/09).

– Nie otrzymaliśmy takich dokumentów i nie dysponujemy nimi – mówi Ewa Budkowska z POPON.

Podkreśla, że zdaniem pracodawców biuro przyjęło niewłaściwą interpretację przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej z 6 sierpnia 2008 r. (nr 800/2008) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Według niej przepisy te nie uniemożliwiają wypłaty dofinansowania do pensji osobie, która stała się niepełnosprawna już w trakcie zatrudnienia.

– Gdyby rzeczywiście tak było, jakim prawem PFRON mógłby stwierdzić, że w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 12 sierpnia 2010 r. pomocy takiej nie należy zwracać – dodaje.

Interpretacja biura ma też luki. Pracodawcy obejdą ograniczenia, jeśli np. rozwiążą umowę o pracę z osobą, która stała się niepełnosprawna, a następnie ponownie przyjmą ją do pracy (choćby następnego dnia). Wystąpi wtedy efekt zachęty, bo wzrośnie liczba pracowników firmy ogółem i liczba zatrudnionych przez nią osób niepełnosprawnych. Pracodawca będzie więc uprawniony do pobierania dofinansowania do pensji.

lukasz.guza@infor.pl