Absolwenci wyższych uczelni po ukończeniu dwu-, a nie siedmiomiesięcznego szkolenia będą mogli rozpocząć służbę w policji.
Absolwenci prawa, administracji, bezpieczeństwa narodowego czy wewnętrznego będą mieli łatwiejszy start w policji. Osoby, które ukończą kierunki uznane jako przydatne, będą mogły zostać przyjęte do służby po przejściu przeszkolenia zawodowego (253 godziny dydaktyczne). Aby to było możliwe, komendant główny policji będzie zawierać porozumienia ze szkołami wyższymi prowadzącymi kierunki prawnicze jednocześnie realizującymi zagadnienia z policyjnego szkolenia zawodowego (podstawowego).
Skrócone szkolenie będzie jednak dotyczyć tylko absolwentów wyższych uczelni, którzy w ciągu roku od ukończenia nauki zdecydują się na podjęcie służby. Jeśli przerwa między jej ukończeniem a rozpoczęciem służby w policji będzie wynosić więcej niż rok, wówczas taka osoba zostanie skierowana na 7 miesięcy szkolenia. Zmiany takie umożliwia projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji. Wejście w życie rozporządzenia zmniejszy wydatki z budżetu policji na szkolenia o 1280 złotych na osobę. To efekt tego, że przyszli policjanci już w czasie studiów będą się uczyć przedmiotów niezbędnych w ich przyszłej służbie.