Studenci mogą już wnioskować o przyznanie stypendium ministra, które wynosi ponad 1 tys. zł miesięcznie. Wniosek do resortu nauki może być przekazany tylko przez rektora uczelni.

Komu przysługuje stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

O przyznanie stypendium za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do ubiegania się o stypendium ministra nie są uprawnieni doktoranci.