Osoby, które szukają nowego zatrudnienia, zwykle korzystają z ofert pracy publikowanych w mediach, internecie i czasami z referencji. Zdaniem Moniki Jabłońskiej z Manpower coraz częściej biorą one także udział w targach pracy.

– Czasami w ich imieniu z pracodawcami, którzy biorą udział w targach, rozmawiają pracownicy agencji zatrudnienia – dodaje Monika Jabłońska.

Także organizatorzy targów mówią o rosnącym zainteresowaniu. Na przykład w tegorocznych Trójmiejskich Targach Pracy wzięło udział 60 firm i 6 tys. szukających zatrudnienia.

– To świadczy o tym, że mimo kryzysowego 2009 roku atrakcyjność targów jest nadal duża – mówi Krystian Thiede, organizator targów.

Optymistycznie widzi też przyszłość targów Wiesława Lipińska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Obecnie trwa nabór firm na Targi Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się w październiku, a których współorganizatorem jest ten urząd.

Te targi są największym tego typu wydarzeniem na Mazowszu. W ubiegłym roku wzięło w nich udział 130 firm. Zdaniem Wiesławy Lipińskiej w tym roku ze względu na poprawiającą się sytuację na warszawskim rynku pracy w targach weźmie udział ponad 9 tys. firm i osób szukających zatrudnienia.

– Atrakcyjność targów polega na tym, że osoba szukająca pracy może osobiście spotkać się z przedstawicielem firmy, a czasami nawet odbyć na miejscu rozmowę kwalifikacyjną – mówi Monika Jabłońska.

Krystian Thiede dodaje, że targi to również porady specjalistów od rekrutacji. W ich trakcie odbywają się wykłady na tematy, które powinny zainteresować szukających pracy.